Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

zbyszek-kolega-z-wojska
19:08
5235 49c6 420
Reposted frompunisher punisher viafoodforsoul foodforsoul
zbyszek-kolega-z-wojska
19:08

May 24 2017

zbyszek-kolega-z-wojska
14:56
Reposted frommefir mefir viasentymentalna sentymentalna

May 21 2017

zbyszek-kolega-z-wojska
11:51
9773 f936 420
A man
zbyszek-kolega-z-wojska
11:49
zbyszek-kolega-z-wojska
11:44
0759 8d47 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
11:44
8165 12ce 420
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viairmelin irmelin
zbyszek-kolega-z-wojska
11:43
Znam osobę, która znaczy dla mnie wszystko, bez której nie ma nic. Bez której nie chciałabym mieć wszystkiego. Bo ta osoba jest tym wszystkim. Bez niej i tak zostałabym z niczym.
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
Reposted bycytatyoutofloveblubrahighsoulalliwantisyou100sunswithoutendkato3kwikspensievezoipikkumyyVeryFuckingNiceleniwieeczasianiebieskieoczynatorymarciixyoursweetlipsbabygugudzikusowskaNatalcynkaspokodamapureevilanakareninahollygrovetobecontinuedhardbitchschokoladehimmelalliwantisyougaciorTyMiJestesskaaryfikaacjaaduszy

June 22 2015

20:51
8292 12cc 420

hifas:

Evidence of Body Binding 
General Idea

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viacamil camil
20:51
1587 d582 420
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viacamil camil
20:51
2651 349b 420
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viacamil camil
20:51
6595 4858 420
Reposted frombackground background viacamil camil
20:50
0044 a6d5 420

Vicki Ling

Eclipse, 2013
water colour on paper

Reposted frombackground background viacamil camil
zbyszek-kolega-z-wojska
20:50
0150 251d 420
Reposted fromsarazation sarazation viacamil camil
20:50
8735 669b 420
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viacamil camil
20:50
8520 9b81 420

Margot Fonteyn and Rudolf Nureyev in rehearsal for Romeo and Juliet

Reposted fromSuzi Suzi viacamil camil
09:17
0895 d863 420
zbyszek-kolega-z-wojska
09:16
zbyszek-kolega-z-wojska
09:15
5341 8d30 420
Reposted fromworst-case worst-case viagameofthrones gameofthrones
zbyszek-kolega-z-wojska
09:14
i znowu patrzę jak innym spełniają się moje marzenia... bo przecież nie mogę Cię mieć
— boże, ale wpadłam
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl