Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

zbyszek-kolega-z-wojska
17:07
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viasuprajs suprajs
zbyszek-kolega-z-wojska
17:06

Wierzę, że można żyć dla kogoś, budzić się i czekać na ten jeden uśmiech.

Reposted frommowilesmi mowilesmi viasuprajs suprajs
zbyszek-kolega-z-wojska
17:06
2687 2b46 420
Reposted fromrevalie revalie viainsanedreamer insanedreamer
zbyszek-kolega-z-wojska
17:06
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viasuprajs suprajs
zbyszek-kolega-z-wojska
17:06
9314 00be 420
17:03
1510 f821 420
Reposted fromsunlight sunlight viaspaceships spaceships
17:03
zbyszek-kolega-z-wojska
17:02
9801 fc0a 420
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaspaceships spaceships
zbyszek-kolega-z-wojska
17:02
8735 0b2e 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaspaceships spaceships
17:02
8852 6b63 420

Jealousy (2013) Dir. Philippe Garrel

Reposted frombackground background viaspaceships spaceships
zbyszek-kolega-z-wojska
17:01
8422 3769 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viaspaceships spaceships
17:00
I never wish to be easily defined.
Franz Kafka (via son-s)
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
zbyszek-kolega-z-wojska
17:00
1177 b022 420
Reposted fromreperkusje reperkusje viainsanedreamer insanedreamer
zbyszek-kolega-z-wojska
17:00
A ja Cię kocham i nie przestanę, chociaż wiem, że zjebałem, mam nadzieję, że zostaniesz.
— Wybacz kolejny raz.
Reposted fromgrubsonsynu grubsonsynu viaK8 K8
zbyszek-kolega-z-wojska
17:00
8451 32e8 420
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaK8 K8
zbyszek-kolega-z-wojska
16:59
zbyszek-kolega-z-wojska
16:59
0713 03b3 420
Reposted fromgoaskalice goaskalice viainsanedreamer insanedreamer
zbyszek-kolega-z-wojska
16:59
Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha
— Dante Alighieri
Reposted fromwitamwitam witamwitam viainsanedreamer insanedreamer

June 19 2015

zbyszek-kolega-z-wojska
17:23
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaburdel burdel
zbyszek-kolega-z-wojska
17:23
8804 b825 420
Reposted frommyselfwonderland myselfwonderland viasuprajs suprajs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl