Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2018

zbyszek-kolega-z-wojska
19:44
8358 4b2e 420

We must have one love, one great love in our life, since it gives us an alibi for all the moments when we are filled with despair.”

—  Albert Camus, Notebooks 1935-1942

Reposted fromowlvision owlvision viahavingdreams havingdreams
zbyszek-kolega-z-wojska
19:42
zbyszek-kolega-z-wojska
19:41
Reposted frommr-absentia mr-absentia viafoodforsoul foodforsoul
zbyszek-kolega-z-wojska
19:39
zbyszek-kolega-z-wojska
19:37
2659 fe2a 420
Reposted fromkrzysk krzysk viakomplikacja komplikacja
zbyszek-kolega-z-wojska
19:37
Reposted fromDennkost Dennkost viacreepy creepy
zbyszek-kolega-z-wojska
19:36
I jakie to cudowne uczucie kiedy znowu sobie przypomnisz. Kiedy nagle uderzy w Ciebie ta radość tak dobrze skrywana od lat.
Kiedy zaczniesz oddychać tym samym powietrzem, ale w inny sposób, bo już nie walczysz o oddech, bo już oddychasz spokojnie.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
Reposted byflyingheartcytatygonnabebetterbadbloodlatersgregorczykmsexzrekinemonlyhopezlapmniezabiodrabananowyczipsxDinstitchespiehuskatastrofostaaarNatalcynkacarmenlunapuszkatrespassfreewaythoughtfulnessrudaiziatrespassneupshpoolunguerrierarelationshitnawrockasentymentalnatoolongnoelyawildfreeheartahazaynloadmiracja
zbyszek-kolega-z-wojska
19:35
To niepokojące jak bardzo można zapomnieć jak żyć. Jak czuć się dobrze.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
Reposted bycytatypsychaflyingheartzzuuoopelletierinebadbloodonlyhopeeternaljourneyszyszka016dancingwithaghostklaucimjaucistaaarniedonaprawieniapersona-non-grataasylopathniebieskieoczyniedonaprawieniainnocentsoulnot-good-enoughafraidoflife12czerwcainspirationsbrightdiamondszyszka016czterywiekipozniejlaparisienneshitsurilovesweetsanikrokuaurinkoazazelblacksadcatcalvadoskaciemilordziepersona-non-gratakotficaZiomeczekguerrierarelationshitnergoostatniarudosciyeanneinspirationsramoneskashitsuripkz451blackheartgirlstolatsamotnosciMartwa13KawaiiNamidazdzierapapezdachukateistruefoodforsoulmissadventurelexxie

March 08 2018

zbyszek-kolega-z-wojska
19:08
5235 49c6 420
Reposted frompunisher punisher viafoodforsoul foodforsoul
zbyszek-kolega-z-wojska
19:08

July 04 2018

zbyszek-kolega-z-wojska
19:44
8358 4b2e 420

We must have one love, one great love in our life, since it gives us an alibi for all the moments when we are filled with despair.”

—  Albert Camus, Notebooks 1935-1942

Reposted fromowlvision owlvision viahavingdreams havingdreams
zbyszek-kolega-z-wojska
19:42
zbyszek-kolega-z-wojska
19:41
Reposted frommr-absentia mr-absentia viafoodforsoul foodforsoul
zbyszek-kolega-z-wojska
19:39
zbyszek-kolega-z-wojska
19:37
2659 fe2a 420
Reposted fromkrzysk krzysk viakomplikacja komplikacja
zbyszek-kolega-z-wojska
19:37
Reposted fromDennkost Dennkost viacreepy creepy
zbyszek-kolega-z-wojska
19:36
I jakie to cudowne uczucie kiedy znowu sobie przypomnisz. Kiedy nagle uderzy w Ciebie ta radość tak dobrze skrywana od lat.
Kiedy zaczniesz oddychać tym samym powietrzem, ale w inny sposób, bo już nie walczysz o oddech, bo już oddychasz spokojnie.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
Reposted byflyingheartcytatygonnabebetterbadbloodlatersgregorczykmsexzrekinemonlyhopezlapmniezabiodrabananowyczipsxDinstitchespiehuskatastrofostaaarNatalcynkacarmenlunapuszkatrespassfreewaythoughtfulnessrudaiziatrespassneupshpoolunguerrierarelationshitnawrockasentymentalnatoolongnoelyawildfreeheartahazaynloadmiracja
zbyszek-kolega-z-wojska
19:35
To niepokojące jak bardzo można zapomnieć jak żyć. Jak czuć się dobrze.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
Reposted bycytatypsychaflyingheartzzuuoopelletierinebadbloodonlyhopeeternaljourneyszyszka016dancingwithaghostklaucimjaucistaaarniedonaprawieniapersona-non-grataasylopathniebieskieoczyniedonaprawieniainnocentsoulnot-good-enoughafraidoflife12czerwcainspirationsbrightdiamondszyszka016czterywiekipozniejlaparisienneshitsurilovesweetsanikrokuaurinkoazazelblacksadcatcalvadoskaciemilordziepersona-non-gratakotficaZiomeczekguerrierarelationshitnergoostatniarudosciyeanneinspirationsramoneskashitsuripkz451blackheartgirlstolatsamotnosciMartwa13KawaiiNamidazdzierapapezdachukateistruefoodforsoulmissadventurelexxie

March 08 2018

zbyszek-kolega-z-wojska
19:08
5235 49c6 420
Reposted frompunisher punisher viafoodforsoul foodforsoul

July 04 2018

zbyszek-kolega-z-wojska
19:35
To niepokojące jak bardzo można zapomnieć jak żyć. Jak czuć się dobrze.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
Reposted bycytatypsychaflyingheartzzuuoopelletierinebadbloodonlyhopeeternaljourneyszyszka016dancingwithaghostklaucimjaucistaaarniedonaprawieniapersona-non-grataasylopathniebieskieoczyniedonaprawieniainnocentsoulnot-good-enoughafraidoflife12czerwcainspirationsbrightdiamondszyszka016czterywiekipozniejlaparisienneshitsurilovesweetsanikrokuaurinkoazazelblacksadcatcalvadoskaciemilordziepersona-non-gratakotficaZiomeczekguerrierarelationshitnergoostatniarudosciyeanneinspirationsramoneskashitsuripkz451blackheartgirlstolatsamotnosciMartwa13KawaiiNamidazdzierapapezdachukateistruefoodforsoulmissadventurelexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl